Staff Profile: Koichi Tasa

Picture: Koichi Tasa

Koichi Tasa
University Archivist
k.tasa@miami.edu
(305)284-8129